Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

I revolusjonskalenderen var ikke dagene tilegnet helgener, men planter man dyrket, husdyr og gÄrdsredskaper, og humla hadde sin egen dag.

https://beerblog.no/historie/kalender/Humlas-dag-er-23-fructidor.html

HomeAbout