Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

Lover og regler var ofte innrettet for å redusere tilgangen, og det var store forskjeller mellom kommunene. Dermed ble det komplisert å skaffe seg øl.

https://beerblog.no/historie/samfunn/Jakten-på-øl-til-17-mai.html

HomeAbout