Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

Når de skifter adm.dir, er det en ypperlig anledning til å gruble litt på hva som skjer og hvorhen Hansa Borg er på vei.

https://beerblog.no/nyheter/bransje/Adm-dir-i-Hansa-Borg-gikk-på-dagen.html

HomeAbout